Algemene voorwaarden voor het huren van een vakantiewoning bij Haciënda de los viajes april 2024.

 1. Het huurcontract komt tot stand tussen de respectievelijke eigenaar van het vakantieverblijf en de gast. Haciënda de los viajes treedt hierbij op als tussenpersoon. Het contract omvat een vakantiewoning met alle toebehoren die zich in en om de woning bevinden.
 2. Het verblijf is pas bindend geboekt na ontvangst van de (aan)betaling en deze moet door de gast worden overgemaakt.
 3. De eerste betaling dient binnen 15 dagen na boeking te worden voldaan. Het volledige bedrag dient uiterlijk 30 dagen voor aanvang van het verblijf te zijn voldaan. Een vertraging in de betaling staat gelijk aan een annulering en geeft Haciënda de los viajes het recht om het vakantieverblijf aan andere gasten te verhuren. De geldende betalingsvoorwaarden staan vermeld in de huurovereenkomst/ boekingsbevestiging.
 4. De huurovereenkomst/ boekingsbevestiging heeft betrekking op alle personen genoemd in de overeenkomst. Met de bevestiging ervan verklaart de aanvrager bevoegd te zijn de vermelde deelnemers te vertegenwoordigen. Alle genoemde personen zijn aansprakelijk voor de nakoming van de huurovereenkomst incl. de betalingsverplichting. Wijzigingen dienen voor aankomst in tekstvorm, bij voorkeur per e-mail, aan Haciënda de los viajes te worden gemeld.
 5. Het is niet toegestaan om het maximale aantal personen, dat in de beschrijving van de vakantiewoning staat vermeld, te overschrijden.
 6. De huur begint en eindigt op het in de documenten aangegeven tijdstip. In het geval van vervroegde aankomst, kunnen geen claims worden ingediend voor bijv. wanneer er nog niet schoongemaakt is.
 7. De gast is verantwoordelijk voor de vakantiewoning en verplicht zich zorgvuldig om te gaan met de inventaris die uitsluitend mag worden gebruikt binnen het kader van hetgeen contractueel is overeengekomen. Elke veroorzaakte schade moet worden vergoed.
 8. Er zijn geen Huisdieren toegestaan in de vakantieverblijven van Haciënda de los viajes.
 9. Wij houden ons het recht voor om een borgsom te incasseren. Wanneer dit het geval is wordt binnen 10-14 dagen na uw vertrek teruggestort, mits de vakantiewoning onbeschadigd en netjes wordt achtergelaten. Gooi het afval in de daarvoor bestemde containers, ruim de vaatwasser uit en zet de airco’s/ radiatoren uit en sluit alle gordijnen weer. Alle ontstane schade zullen wij in rekening brengen, u kunt zelf zorgen voor een deugdelijk reisverzekering om deze schade te laten vergoeden.
 10. De gast is verplicht eventuele schade direct aan Haciënda de los viajes te melden. Een latere melding geeft Haciënda de los viajes het recht om gevolgschade in rekening te brengen die de eigenaar of Haciënda de los viajes lijdt doordat de volgende gast aanspraak maakt op vermindering of vergoeding van de geleden schade.
 11. Mogelijke klachten dienen direct ter plaatse te worden ingediend of binnen 24 uur nadat de gebreken zijn ontdekt. De gast kan om een oplossing verzoeken, maar moet Haciënda de los viajes een redelijke termijn gunnen om het gebrek te verhelpen. Indien het gebrek niet binnen een redelijke termijn wordt verholpen, heeft de gast recht op huurprijsvermindering.
 12. Telefonische klachten dienen direct ook nog schriftelijk per e-mail aan Haciënda de los viajes te worden gemeld. Vermeld hier ook de locatie en het reserveringsnummer.
 13. Latere klachten worden door Haciënda de los viajes niet erkend en geven geen recht op schadevergoeding.
 14. Na afloop van de huurperiode is er geen klacht meer mogelijk.
 15. Elke annulering van de huurovereenkomst dient per e-mail te gebeuren. In dat geval zijn de annuleringskosten verschuldigd die bij het sluiten van het contract zijn overeengekomen. Naast de annuleringskosten worden de eventuele reserveringskosten in rekening gebracht.

   

  Annuleringskosten als de gast de reis moet annuleren:

  – Tot 90 dagen voor aanvang van het verblijf Procent: 0% van de overnachting + boekingskosten
  – 90 t/m 60 dagen Procent: 25% van de overnachting + boekingskosten
  – 60 t/m 30 dagen Procent: 50% van de overnachting + boekingskosten
  – 30 t/m 7 dagen Procent: 90% van de overnachting + boekingskosten
  – Binnen 7 dagen voor aanvang van het verblijf Procent: 100% van de overnachting + boekingskosten

   

 16. Bij een inreisverbod door de Spaanse- of Oostenrijkse overheid houden wij ons aan de Europese reiswetgeving. Wij bieden u dan een omboeking voor uw vakantielocatie aan met minimaal hetzelfde aantal overnachtingen voor een andere periode voor hetzelfde vakantieverblijf.
 17. De gast heeft het recht om na overleg met Haciënda de los viajes de huurovereenkomst over te dragen aan een andere gast.
 18. In situaties veroorzaakt door overmacht kan Haciënda de los viajes de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang zonder kosten beëindigen.
 19. De ondoelmatigheid van individuele bepalingen van de huurovereenkomst heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.
 20. Alle mogelijke rechtszaken betreffende de huur zullen in Nederland worden afgehandeld naar Nederlands recht.